L’abandonament dels estudiants a la Universitat Autònoma de Barcelona

Entitat finançadora: 
Universitat Autònoma de Barcelona. (Projectes d’Innovació Docent)
Duració: 
gener 2009 a gener 2010
Resum: 

L'abandonament dels estudis per part dels estudiants abans d'acabar la carrera universitària preocupa notablement les institucions d'educació superior; d'una banda, perquè la matrícula estable per mantenir el pressupost universitari depèn de la captació i retenció dels estudiants; i de l'altra, perquè la satisfacció en l'aprenentatge i l'èxit en els estudis influeix en la capacitat dels estudiants per trobar un lloc de treball i demostrar la seva vàlua professional.

Aquest estudi complementa l'estudi previ realitzat a petició d'AQU Catalunya i té per objectiu general conèixer en profunditat el tipus d'abandonament que hi ha en el sistema universitari català. En concret, pretén identificar les causes per les quals els estudiants abandonen els seus estudis (raons de tipus personal, psicopedagògic, acadèmic, d'orientació, d'informació), comparar-les amb les d'altres estudis internacionals i realitzar unes propostes globals que poden ser tingudes en consideració per part de titulacions i universitats.

El disseny d'aquest estudi en concret és descriptiu-interpretatiu. Es realitzaran entrevistes en profunditat a estudiants que han abandonat els estudis universitaris, sent aquests de diferents titulacions i universitats.

Els resultats aconseguits han de servir per a:

  1. Complementar la caracterització de l'abandonament a les universitats catalanes descrita en l'estudi previ d'AQU;
  2. Conèixer en profunditat les raons per les quals els estudiants universitaris poden abandonar els seus estudis;
  3. Proposar un conjunt de mesures o estratègies globals i específiques que contribueixin a millorar la retenció dels estudiants;
  4. Difondre els resultats a revistes d'impacte

Pressupost Global: 3.000 €

Membres associats al projecte: 

Joaquín Gairín (Coord.), Monica Feixas (UAB), José Luís Muñoz (UAB), Katia V. Pozos (UAB) y David Rodríguez-Gómez (UAB)

Campus d'excel·lència internacional U A B