Línies de recerca

El grup EDO té obertes diferents línies d’investigació, que s’agrupen i aglutinen a través de diferents grups de treball. Aquests grups són oberts, la qual cosa comporta que hi pugui haver membres de l’equip que poden formar part de més d’un grup, o membres que al llarg del temps han estat vinculats a diferents grups. Si bé, el coordinador de cada grup roman estable amb el pas del temps.

grupo2.png

Actualment els grups de recerca que conformen els nodes de l’EDO són:

Grup CCUC (Canvi de Cultura a les Universitats Contemporànies)
Coordinadora: Marina Tomàs

Grup DEMOS (Desenvolupament i Millora de les Organitzacions)
Coordinadora: Carme Armengol

Grup EDAINET (Entorns d'Aprenentatge, Innovació Educativa i Tecnologies)
Coordinadora: Alejandra Bosco

Grup DO (Desenvolupament Organitzatiu)
Coordinador: Joaquín Gairín

Grup OrSa (Organitzacions Saludables)
Coordinador: Isabel del Arco

Grup GeU (Gestió Universitària)
Coordinació: Diego Castro

Campus d'excel·lència internacional U A B