Juan Manuel Trujillo Torres

Col·laborador - U. de Granada
Nota biogràfica: 

Diplomat en Magisteri d’Educació Física, Llicenciat en Pedagogia i Doctor en Ciències de l’Educació i Màster Universitari en Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació. Presenta una gran experiència com a docent en diferents centres d’Educació Primària i Secundària realitzant nombrosos projectes TIC a través del treball col·laboratiu en xarxa i el desenvolupament de competències tant en el professorat com en l’alumnat, la qual cosa ha derivat en una de les línies de recerca de més rellevància i trajectòria professional, a més de l’estudi del lideratge, la direcció i la mircropolítica institucional. 

Actualment desenvolupa la seva activitat docent i investigadora en el Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de Granada.

Campus d'excel·lència internacional U A B