Josep Blázquez Miret

contacte

Departament de Pedagogia i Psicologia
Facultat de Ciències de l'Educació
Universitat de Lleida
Av. de l'Estudi General, 4
Segon Pis, despatx 2.14
25001 Lleida

Col·laborador
Nota biogràfica: 

Doctor i Llicenciat en Psicopedagogia (UdL), Diplomat en Magisteri en l’especialitat d’Educació Física (UdL)  i llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, itinerari específic curricular en activitats físico-esportives en el medi natural: gestió i recreació. Maestries en hipologia i esquí alpí (INEFC-Lleida). Master en Hipologia. Doctor en Psicopedagogia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat professor col•·aborador del cicle formatiu de grau superior de tècnics en activitats fisico-esportives en el Medi Natural i professor col·laborador del titol propi de l’UdL “Master en Hipologia. El caballo como medio de revitalización de las personas mayores.” Especialista en programes formatius de revitalització per a gent gran i des d’aquet punt de vista la seva recerca està orientada cap a l’implementació de programes d’activitat física per a la gent gran i per a persones afectades de malalties cròniques invalidants, estudi de paràmetres fisiològics en proves de llarga durada i la formació d’adults. Col·labora en estudis relacionats en el marc de la docència i orientació educativa.

Campus d'excel·lència internacional U A B