Jornada Educativa 2015 "L'educació actual: nous reptes, noves tasques "

13.5.2015

El grup EDO de la Universitat de Granada prepara, en col·laboració amb els grups de recerca ICE i ProfesioLab, el Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de Granada i l'Associació UGREDUSO, la Jornada Educativa 2015 "L'educació actual: nous reptes, noves tasques ". Aquesta activitat tindrà lloc els dies 13, 14 i 15 de maig del 2015 a la Facultat de Ciències de l'Educació de la mateixa universitat.

Els objectius de la Jornada, adreçada a professorat dels diferents nivells d'ensenyament, educadors socials i treballadors socials, es concreten en:

- Compartir experiències narrades pels propis professionals en actiu relacionades amb l'organització de les institucions educatives.
- Reflexionar sobre les respostes que s'estan aplicant en les institucions educatives des de l'àmbit organitzatiu a les noves demandes i reptes que tenen plantejats les institucions educatives.
- Dibuixar una prospectiva de futur de les organitzacions educatives.
- Analitzar propostes innovadores des de la perspectiva organitzativa en l'educació del segle XXI.

Per a això es preveuen diferents conferències i taules rodones, en les quals participen acadèmics i professionals amb una àmplia trajectòria, agrupades en funció dels diferents nivells educatius sobre els quals la jornada pretén posar l'accent: educació infantil i primària, educació secundària postobligatòria i educació no formal.

El grup EDO de la Universitat de Granada prepara la Jornada Educativa 2015 "L'educació actual: nous reptes, noves tasques ". per als dies 13, 14 i 15 de maig del 2015 a la Facultat de Ciències de l'Educació de la mateixa universitat.

Campus d'excel·lència internacional U A B