Joan Segura Torres

contacte

Universitat de Lleida
Departament de Pedagogia i Psicologia
Professor Associat

Col·laborador
Nota biogràfica: 

Diplomat en mestre d’educació musical i educació física, Llicenciat en Psicopedagogia i màster en recerca educativa.

La seva activitat professional s’ha desenvolupat preferentment en els diferents nivells i etapes educatives del sistema públic d’ensenyament com a funcionari del cos de mestres i professorat. Així, ha treballat com a mestre en Ed primària i actualment, Ed Secundària. Pel que respecta a l’àmbit universitari en l’actualitat és Professor Associat d’Universitat en el Departament de Pedagogia i Psicologia de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida.

Línia(es) de recerca: 
Direcció escolar; formació dels directors; el lideratge; direcció escolar a Catalunya
Campus d'excel·lència internacional U A B