Isabel Del Arco Bravo

contacte

Departament de Pedagogia i Psicologia / Vicerectorat de Docència
Edifici del Rectorat - Despatx 2.47
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

Professora Titular - Coordinadora EDO-UdL
Nota biogràfica: 

Doctora en Psicopedagogia amb Premi extraordinari de doctorat per la Universitat de Lleida. Llicenciada en Filosofia i Cc de l’Educació i Diplomada en Professorat d’EGB amb l’especialitat de Ciències.

La seva activitat professional s’ha desenvolupat preferentment en els diferents nivells i etapes educatives del sistema públic d’ensenyament com a funcionaria del cos del professorat. Així, ha treballat com a mestra en Ed Infantil, Ed primària, Ed Secundària i en l’actualitat és Professora Titular d’Universitat (TUC) en el Departament de Pedagogia i Psicologia de la Facultat de Cienciès de l’Educació de la Universitat de Lleida i dins l’Àrea de Coneixement de Didàctica i Organització Escolar.

Les línies d’investigació han estat preferentment les relatives a l’atenció a la diversitat des de l’educatiu i com reorientar el procés d’ensenyament/aprenentatge. Temes relatius a l’Educació Intercultural, la figura de l’educador familiar, intervenció de professors de suport a l’aula i la innovació en docència universitària. Ha estat Directora de l’ICE de la UdL fins al 2005 que va passar a ser Vicerectora de Docència, càrrec que ocupa en l’actualitat liderant tot el procés de convergència a l’EEES de la UdL.

Campus d'excel·lència internacional U A B