Inmaculada Aznar Día

contacte

Departamento de Didáctica y Organización Escolar
Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Granada
Campus de Cartuja, 18071
Granada - España

Professora Titular - U. de Granada
Nota biogràfica: 

Professora del Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de Granada, Doctora en Ciències de l’Educació per la mateixa Universitat, Llicenciada en Psicopedagogia i Mestres d’Educació Primària. Ha estat professora durant dos cursos acadèmics en el Departament d’Educació de la Unviersitat de Còrdoba i ha treballat com a formadora ocupacional a l’Institut de Formació i Estudis Socials (IFES-Granada). Autora de diversos llibres, capítols de llibre i articles en revistes científiques internacionals i nacionals relacionades amb l’àrea de Didàctica i Organització Escolar (Bordón, Enseñanza, Comunicación y pedagogía, Universitas Tarragonensis, Revista Iberoamericana Comunicar, Revista de Ciencias de la Educación, Siglo XXI, entre altres). Ha estat ponent en diferents Congressos nacionals i ha rebut diferents galardons al millor rendiment acadèmic de la Universitat de Granada i el premi al millor expedient acadèmic de l’àrea de Ciències Socials de les Universitats Andaluses. Ha realitzat diferents estades nacionals i internacionals com a Portugal, Mèxic, Costa Rica i Bolònia. Actualment exerceix el càrrec de Vicedgana d’Estudiants i Acció Tutorial a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Unviersitat de Granada. La seva línia de treball es centra en la formació per a l’ocupació i la formació ocupacional.

Campus d'excel·lència internacional U A B