III Jornada CEJFE-EDO

18.5.2017

El grup EDO i el CEJFE s’organitzen la III Jornada per debatre i reflexionar sobre experiències aparegudes recentment en organitzacions de gran prestigi i sobre relats inspiradors en els nous escenaris de treball en aprenentatge.

Sota el títol d’Experiències d’aprenentatge en Acció estan programades dues taules rodones i dos tallers participatiu. El seu objectiu final serà mostrar el millor itinerari a seguir per fer més ràpida la transició de les pràctiques tradicionals a les noves. Propostes innovadores com l’aprenentatge social i situat, les xarxes socials corporatives, el model 70 20 10 i la participació efectiva dels professionals, així com la seva implicació en noves pràctiques, seran l’eix sobre el qual girarà la programació de la jornada.

A grans trets el  programa de la jornada és el següent:
1.- Presentació: Gabriel Capilla Vidal.
2.- Taula rodona: Experiències aplicades en aprenentatge social i organitzatiu (María Luisa Izquierdo, RAmón García          Espeleta, Javier Miranda Gil i Virginio Gallardo Yebra). 
3.- Debats: Bones pràctiques en creació i gestió del coneixement (Joaquín Gairín Sallán i David Rodríguez-Gómez).
4.- El model 70:20:10. Experiències internacionals (Graciela M.Falivene).
5.- Xarxes socials corporatives a l'Administració Pública (Amalaia Lopez Acera).
6.- La participació en la era de la postparticipació ( Luis Angel Fernández Hermana).
7.- Cloenda (Joaquín Gairín Sallán).

Per a més informació de la jornada consultar: https://goo.gl/BRC3h2

El 18 de maig es celebrarà la III Jornada CEJFE / EDO titulada “Experiències d’aprenentatge en acció” organitzada per la UAB i el CEJFE.

Campus d'excel·lència internacional U A B