III Congrés Internacional EDO "Organitzacions que aprenen i generen coneixement"

23.5.2012

L'any 2010, i conjuntament amb el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, dependent del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, va organitzar el I Congrés Internacional EDO “Noves estratègies formatives per a les organitzacions” i el 2012 el II Congrés Internacional EDO “Gestió del coneixement i desenvolupament organitzatiu: formació i formació corporativa”.

Per a l'any 2014 ambdues institucions, amb la col·laboració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, plantegen l'organització del III Congrés Internacional EDO "Organitzacions que aprenen i generen coneixement" l'objectiu del qual serà analitzar els darrers avanços en el camp de la creació i gestió del coneixement a les organitzacions, posant especial èmfasis en l'aprenentatge en el lloc de treball.
 

Els objectius que es persegueixen amb el III Congrés Internacional EDO són:
- Analitzar i debatre sobre la realitat i perspectives del treball col·laboratiu en comunitats de pràctica professional.
- Fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques en la promoció de l'aprenentatge en el lloc de treball.
- Promoure línies de treball conjuntes entre Universitat, Administració pública, sistema educatiu i sector privat en l’àmbit de la creació i gestió del coneixement en xarxa.
- Conèixer i valorar els estudis i recerques relacionades amb l'aprenentatge en el lloc de treball, l’aprenentatge informal i la gestió del coneixement.
- Establir vincles institucionals per a potenciar l’anàlisi del treball col·laboratiu en xarxa i el seu paper en el desenvolupament organitzatiu.
- Impulsar l’establiment de vincles i línies de treball conjuntes entre universitat i societat relacionades amb el desenvolupament de noves modalitats formatives a les organitzacions.

Per a més informació: http://edoserveis-uab.cat/congreso2014

 

Els dies 14 a 16 de maig de 2014 tindrà lloc el III Congrés Internacinal EDO, que comptarà amb la col·laboració del CEJFE i l'EAPC.

Campus d'excel·lència internacional U A B