Identitat

Els membres de l’EDO ens identifiquem com a Docents i Investigadors interessats en el Desenvolupament Organitzacional, que compartim un espai científic de trobada i convivència i on els components presentem temes de manera individual o col·lectiva, planifiquem accions i discutim processos i resultats. Assumim, no obstant, com a principis constitutius:

Col·laboració. Les persones implicades assumeixen les avantatges i inconvenients de treballar en grup, considerant que l’activitat en grups d’interès és la via per desenvolupar les activitats pròpies.

Cohesió. Les persones i grups implicats assumeixen el compromís de participar en les activitats generals que com a grup EDO es planifiquin amb esperit d’integració i aprofitament de sinèrgies.

Autonomia. Les persones implicades conformen grups (permanents o provisionals) en funció de recerques concretes o de grups d’interès específics. El seu funcionament és autònom, respectant les obligacions i drets que com a components d’EDO li corresponguin.

Solidaritat. Les persones i grups implicats comparteixen projectes i idees i es donen suport a l’hora de sol·licitar ajudes, gestionar recursos i promoure el compliment de compromisos assumits com a membres del Grup EDO.
 

Investigació i Innovació Responsable

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B