Hind Naaman

Doctoranda en Educación
Nota biogràfica: 

Llicenciada en Magisteri i Llengua i Literatura anglesa, Master en Llengua i Literatura anglesa, especialitat en Sociolingüística, i Master professionalitzador en Innovació empresarial. A un nivell professional i formatiu, Hind té més de 5 anys d'experiència en la docència. Al llarg de la seva carrera docent, ha donat classes a diferents nivells educatius. Hind va començar donant classes de primària i treballant estretament amb els seus alumnes abans d'aconseguir el seu Màster i convertir-se en professora de secundària. La seva història professional inclou tasques com ensenyar habilitats comunicatives a estudiants de secundària, treballar en el sistema del bachillerat francès, preparar els estudiants pels exàmens internacionals d'anglès, i el més important, preparar i acompanyar els estudiants cap als Congressos del Model de les Nacions Unides (MUN) que van tenir lloc tant al Líban com a altres països. 

Directora de tesi: Dra. Georgeta Ion

Campus d'excel·lència internacional U A B