Grup GeU

GESTIÓ UNIVERSITÀRIA

Coordinació: Diego Castro

L’activitat del grup en Gestió Universitària es centra en analitzar els processos de gestió universitària, posant especial èmfasis en les variables que es vinculen amb la inclusió i l’equitat dins de l’educació superior. En aquesta línia s’han desenvolupat projectes com ACCEDES i ORACLE. Així mateix, des de l’any 2015 impulsa el Postgrau en Formació Docent del Professorat Universitari i el Màster en Docència i Gestió Universitària, entre d’altres activitats formatives.

Campus d'excel·lència internacional U A B