Grup EDAINET

ENTORNS D'APRENENTATGE, INNOVACIÓ EDUCATIVA I TECNOLOGIES
Coordinadora: Alejandra Bosco

L'activitat del grup se centra en el desenvolupament de projectes de recerca i desenvolupament que potencien l'ús dels mitjans d'ensenyament i les tecnologies de la informació i la comunicació per al canvi i la millora. Un canvi entès com el desenvolupament personal de tots els implicats en el procés educatiu: nens i nenes, joves, adults i molt especialment el desenvolupament professional dels educadors.

Les línies de treball més habituals són:

- Ensenyament i aprenentatge per a la comprensió, el desenvolupament de l'autonomia i la inclusió en la societat de la informació, tant en els àmbits d'educació formal com no formal i informal.
- Nous entorns d'ensenyament i aprenentatge (formals i informals) amb TIC i innovació educativa.
- La construcció de la subjectivitat en les societats contemporànies: influències dels nous entorns d'informació i comunicació en el desenvolupament personal i professional.
- La formació dels educadors per al desenvolupament personal i professional.

Web: http://alejandrabosco.net/dim-edainet/

Campus d'excel·lència internacional U A B