Grup DO

DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU
Coordinador:
Joaquín Gairín

L'activitat del grup es vincula directament a l'anàlisi dels processos relacionats amb el canvi a les organitzacions. Més concretament les temàtiques que habitualment treballa són:

Canvi, millora i innovació en els sistemes i les organitzacions educatives.

La creació i gestió del coneixement organitzatiu.

L'avaluació de la transferència i l'impacte de la formació.

Tecnologies de la informació i la comunicació i desenvolupament organitzatiu.

Campus d'excel·lència internacional U A B