Grup DEMOS

DESENVOLUPAMENT I MILLORA DE LES ORGANITZACIONS
Coordinadora: Carme Armengol

L’activitat del grup es concentra en recerques i activitats que tenen com objecte d’estudi les organitzacions educatives amb l’objectiu de propiciar al seu desenvolupament i la seva millora. D'acord amb aquesta visió ens proposem:

Promoure la reflexió sobre temàtiques relacionades amb l’organització i gestió d’institucions educatives.

Estudiar els elements organitzatius que propicien la millora de les institucions educatives.

Proporcionar referents que facilitin el desenvolupament professional.

Campus d'excel·lència internacional U A B