Grup OES

GRUP DE RECERCA EN ORGANITZACIONS EDUCATIVES SALUDABLES
Coordinació:
Isabel del Arco
 

El grup, coordinat des de la UdL i per membres de l’EDO, integra docents i investigadors de diferents àmbits del coneixement: educació, salut, activitat física i de l’esport i economia. Això permet tenir una visió global i integradora en els diferents camps d’estudi que són d’interés, on destaquen la promoció d’estils de vida saludables, les actuacions educativo-sanitàries en poblacions vulnerables, la cerca d’organitzacions eficients i la innovació.

El grup es vincula amb la Càtedra Desenvolupament d’Organitzacions i Territoris Saludables (DOTS), que té l’objectiu d’analitzar el desenvolupament de les organitzacions que intervenen en diferents camps relacionats amb la salut i l’educació al territori,  per actuar en processos formatius i així millorar la seva eficiència

Campus d'excel·lència internacional U A B