Gisella Marina Torres Limache

Col·laboradora
Nota biogràfica: 

Doctora en Educació; Màster de Recerca en Educació; Llicenciada en Publicitat i amb segona especialitat en Gestió i Didàctica de Programes d’Educació a Distància.
Experiència docent i institucional a Perú i Espanya, especialment en les àrees de ciències de la comunicació, la recerca en educació i l’alfabetització digital. Col·laboradora del grup de recerca EDO, Didàctica i Multimèdia (DiM) i del Gabinet de Comunicació i Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Campus d'excel·lència internacional U A B