FIET2021: del 27 al 29 d'octubre en format virtual

Conferències
22.3.2021

Obert el període de presentació d'aportacions vinculades amb experiències desenvolupades i/o resultats de projectes de recerca sobre l'Educació i la Tecnologia.

El Fòrum Internacional d’Educació i Tecnologia (FIET), organitzat per primer cop en 2014, pretén ser un espai de trobada on figures de rellevància internacional relacionades amb el món de la educació i la tecnologia reflexionin i facin propostes de manera conjunta sobre el seu paper transformador en un context digital. 

Actualment, el FIET està vinculat a un conveni signat per la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat de Lleida, Universitat de Vic - UCC, Universitat Oberta de Catalunya, Universitat Ramon Llull i la Universitat Rovira i Virgili; per tal de desenvolupar els objetius anomenats a partir de l'organització d'unes jornades anuals i un Congrés quinquenal. 

FIET 2021 pretén ser un espai de trobada d’investigadors de rellevància internacional relacionats amb el món de l'educació i la tecnologia perquè reflexionin, discuteixin i facin propostes de manera conjunta sobre el paper de la recerca en tecnologia i educació com a element transformador de l’educació en un context digital per tal de contrastar i buscar solucions a algunes de les mancances actuals de la recerca en Tecnologia Educativa.

Els objectius d’aquesta jornada des de la perspectiva el desenvolupament de la Competència digital docent (CDD) són: 

  1.  Analitzar la necessitat i les estratègies per a la incorporació de la CDD en els programes de formació inicial i permanent del professorat. 
  2.  Analitzar les estratègies d'avaluació de la CDD.
  3. Concretar el procés de certificació de la CDD en el cas de la formació inicial del professorat.

Algunes consideracions sobre la presentació de contribucions:

  • Totes les aportacions rebudes seran sotmeses a revisió cega per part del Comitè Científic del Congrés.
  • Per a la presentació i publicació de les aportacions, amb ISBN, hauran d'estar inscrits al Congrés almenys el 50% dels autors.
  • El Comitè Científic podrà proposar la presentació d'aportacions a revistes indexades vinculades a les institucions organitzadores.
  • Els autors tindran a la seva disposició els recursos audiovisuals i informàtics necessaris per a la presentació de les diferents comunicacions; no obstant això, s'agrairà que sigui comunicat amb antelació el tipus de recursos que es precisaran.

Web Oficial del FIET: https://fiet2021.fietcat.cat/

Més informació sobre les contribucions aquí.

Campus d'excel·lència internacional U A B