Directori de la UAB

El lideratge distribuït: Una aposta per la direcció escolar de qualitat

TítolEl lideratge distribuït: Una aposta per la direcció escolar de qualitat
Tipus de publicacióThesis
Any de publicació2014
AutorsVanegas, HM
Director de tesiTomàs-Folch, M
Data de publicació09/2014
Tipus de tesiTreball Final de Màster
Resum

En aquest estudi s'enfoca el lideratge com a mitjà de millora en l'aprenentatge escolar. Es fa evident mitjançant moltes investigacions que el lideratge és un factor que contribueix a que els alumnes assoleixin millors resultats acadèmics i millorin les relacions amb els altres membres de la societat. El descobriment de la relació entre el lideratge i l'aprenentatge recalca la poderosa funció del líder escolar a ajudar a crear les condicions per a l'ensenyament i l'aprenentatge eficaç. (OCDE, 2009, pàg. 19). La qual cosa beneficia a tots els agent de la comunitat educativa.
Aquest treball es va desenvolupar a Catalunya en tres escoles d'ensenyament primari del sector públic, per a això es va plantejar estudiar el tipus de lideratge que exerceix el director/a en l'ensenyament primari, i d'altra banda conèixer fins a quin punt l'estil de lideratge exercit en les tres Escoles Públiques d'Ensenyament Primari té semblances i diferències amb l'estil de lideratge distribuït. Partint de les següents interrogants: Quin és el tipus de lideratge més d'acord amb una escola en l'ensenyament primari? Com exerceix el lideratge un director a l'escola d'ensenyament primari?
El mètode que es va emprar és de tipus qualitatiu amb un enfocament descriptiu. El model qualitatiu permet estudiar l'ésser humà per les seves capacitats i respostes a determinades accions. Els instruments que es van utilitzar van ser el qüestionari, la entrevista i l'anàlisi del PEI. Els resultats dels qüestionaris es van analitzar mitjançant el programa estadístic Excel, i el discurs del professorat en taules.
S'han dut a terme 3 entrevistes a directius, 7 qüestionaris a docents i 17 qüestionaris a pares i mares.
Per a aquest treball es va considerar una visió general d'alguns aspectes de la Llei d'Educació de Catalunya, de l'ensenyament primari del sector públic, entre ells: principis, finalitat; autonomia dels centres, òrgans unipersonals i col•legiats, selecció del director / a, accés a la direcció, funcions, formació i projecte de direcció. En tota organització és necessari un orientador o guia que fixi rumbs, denominant-se a aquest líder, i la seva funció és liderar; per tant, un altre dels aspectes, és el lideratge educatiu, del qual s'analitzen certs aspectes com: concepció funcional, alguns components de la definició de lideratge, tipus de lideratge.
Aquest treball es posiciona en base al tipus de lideratge distribuït, en considerar que és el que més s'aproxima als canvis i necessitats del segle XXI; en aquest es van desenvolupar qüestions com: origen, antecedents, concepte i elements característics del concepte. I un altre aspecte no menys important és la direcció escolar, sabent que el director o directora escolar, és qui està al capdavant de l'organització i qui d'una manera indirecta influeix en l'ambient i en el rendiment acadèmic contagiant de dinamisme, entusiasme i motivant per que tots els agents segueixin una mateixa direcció per assolir els objectius, que en aquest cas s'enfoca, com la millora en l'aprenentatge i les bones relacions socials de l'alumnat i de la societat en general.
Es conclou que aquest estudi va permetre identificar determinades semblances i diferències entre el lideratge exercit en les escoles públiques d'ensenyament primari i el model de lideratge distribuït.

Català
Campus d'excel·lència internacional U A B