Educació superior i el desenvolupament socio-econòmic

13.11.2017
Recerca

Tesi doctoral a càrrec de William Eduardo Pulido, el qual es va centrar en joves amb baixos recursos a Bogotà.

El doctorand William Eduardo Pulido Talero ha defensat la tesi doctoral "Educación superior y desarrollo socioeconómico: utopia o realidad para jóvenes de bajos recursos de Bogotá. Estudio de caso ingeniería industrial Uniminuto, Colombia", dirigida per la Dra. Carme Armengol, de la Universitat Autònoma de Barcelona, emmarcada dins dels estudis de Doctorat en Educació.

L’objectiu de Pulido Talero era el de conèixer l’impacte de l’ampliació de cobertura i permanència en l'educació superior, de joves de baixos estrats de Bogotà, a millorar el nivell soci econòmic de les seves famílies, mitjançant l'avaluació quantitativa a estudiants d'últim any (2015 i 2016) i graduats d'Enginyeria Industrial.

La inclusió i permanència d’aquest col·lectiu en els estudis, es relaciona principalment amb el seu interès per tenir un millor futur laboral, majors ingressos, i millor qualitat de vida, així com als costos dels seus estudis i al mateix temps que poden destinar.

A Bogotà, malgrat ser una població de més de vuit milions d’habitants, dels quals es graduen amb el Batxillerat uns 560.000 estudiants, únicament el 10% ingressa a la Universitat i només el 7% accedeix a l’educació tècnica i tecnològica. Per aquest motiu, precisament amb el Pla Nacional de Desenvolupament (DNP) 2014 – 2018, s’espera que l’educació esdevingui un dels eixos que més impacti en els nivells de benestar social i econòmic a la ciutat.

La defensa ha tingut lloc a les 17:30 h a la Sala de Graus de la Facultat d’Educació i el doctorand ha assolit la nota d’excel·lent. 

Campus d'excel·lència internacional U A B