Personal contractat

Tècnica de suport a la recerca
Professora Titular
Gestor Projectes / Prof. Associat
Professora Titular
Professor Titular
Tècnica de suport a la recerca
Tècnic de suport a la recerca
Professora Lectora Serra Hunter
Professora Agregada
Professor Catedràtic
Professora Titular
Tècnica de Suport a la Recerca
Professora Titular
Tècnica de Suport a la Recerca
Professora Lectora Serra Húnter
Professor Titular
Professora Agregada
Professora Agregada
Professor Titular
Campus d'excel·lència internacional U A B