Cristina Pérez Maldonado

contacte

Departament de Pedagogia Aplicada
Edifici GL-212
Campus de Bellaterra
08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

+34 93586 8227
Personal Investigador en Formació - PIF
Nota biogràfica: 

Llicenciada en Pedagogia i amb un Màster de Recerca en Educació (UAB). Becària del Departament de Pedagogia Aplicada de la Facultat de Ciències de l’Educació (UAB) com Personal Investigador en Formació (PIF). El seu àmbit d’estudi està centrat en l’accés a l’educació post-obligatòria dels col·lectius en situació de vulnerabilitat. Actualment, participa en el projecte europeu  “Access4All” i està realitzant la tesi doctoral sobre l’estudi de les expectatives i aspiracions dels i les estudiants en situació socioeconòmica baixa en relació a l’accés als estudis universitaris.

http://orcid.org/0000-0002-1482-9915 

Campus d'excel·lència internacional U A B