Cristina Mercader Juan

contacte

Departament de Pedagogia Aplicada
Edifici G6-245
Campus de Bellaterra
08193, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

+34 93581 2707
Investigadora Postdoctoral
Nota biogràfica: 

Diplomada en Magisteri d'Educació Primària (UAB), Primer cicle de la Llicenciatura de Publicitat i Relacions Públiques (UAB), Màster oficial de Planificació i Gestió de l'Educació (UAB), Màster oficial de Recerca en Educació (UAB) i Doctora en Educació (UAB). La seva tesis doctoral versa sobre les barreres del professorat a la utilització de les Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement. Ha estat mestra de primària interina del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i ha participat en diverses recerques vinculades al desenvolupament organitzatiu i a les tecnologies digitals. Les seves línies de treball se centren en l’avaluació de la funció docent, l'aplicació i aprofitament de les TIC i les TAC en l'educació i les resistències del professorat al canvi organitzacional.

Línia(es) de recerca: 
TAC, TIC, e-Competence, avaluació docent, feedback entre iguals, desenvolupament organitzatiu, resistències al canvi organitzacional
Campus d'excel·lència internacional U A B