Contractes d'investigació i transferència

Títol Durada Finançament
Disseny de l'avaluació del projecte Connecta't 2022 Ajuntament de Badia del Vallès
Comparative study of the economic and social impact that a selection of university institutions in Latin America have in their respective local or regional environment (C- RG-T3441-P001) 2020 a 2021 Inter-American Development Bank
Avaluació i millora de l’Aplicatiu RTI del Projecte Difference a partir de les dades recollides en el període 2016-2020 2020 Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé
Avaluació del programa formatiu “Aprendre a aprendre” 2018 a 2020 Fundació Bancària “La Caixa” (EduCaixa)
Els centres educatius com a organitzacions saludables. Guia pel seu desenvolupament 2018 a 2019 Fundació Prevent
Estudi qualitatiu sobre la percepció del canvi associat a l'estratègia de gestió del coneixement de l'Ârea de Drets Civils (Conveni 17030) 2019 Ajuntament de Barcelona
Implementació d'un model educatiu basat en la prevenció de l'abandonament escolar prematur 2018 Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
L'impacte de les TIC a l'aula des de la perspectiva del professorat 2016 Fundació Mapfre
Estudi sobre aprenentatge organitzatiu i aprenentage informal a l’Adminstració Pública 2013 a 2014 Escola d'Administració Pública de Catalunya
Usos y abusos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en adolescentes (MAPFRE2012-0001) 2012 a 2013 Fundación MAPFRE
Estudio. La seguridad integral en los centros de enseñanza obligatoria en España 2010 a 2011 Fundación Mapfre
La seguridad integral en los centros de enseñanza obligatoria en España 2009 Fundación Mapfre
Evaluación de los efectos y la transferencia del Plan Agrupado de Formación de la Diputación de Barcelona. Años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008 2000 a 2009 Diputación de Barcelona
La enseñanza de las ciencias en el sistema educativo panameño. Evaluación del profesorado 2007 a 2008 Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación y Ministerio de Educación del Gobierno de Panamá
Elaboración de Guías para la evaluación de la formación en el puesto de trabajo (Código: 10726) 2007 Diputación de Barcelona
Los ciclos formativos de Grado Superior: Análisis de su Organización y 2006 a 2007 Gobierno de Castilla-La Mancha
Evaluación de los efectos e impacto del Plan Agrupado de Formación. Análisis longitudinal 2000 – 2004 2005 a 2006 Diputació de Barcelona. Servei de Formació Local
Los ciclos formativos de Grado Superior: Análisis de su Organización y Funcionamiento 2004 a 2005 Gobierno de Castilla-La Mancha
Campus d'excel·lència internacional U A B