Com ens organitzem?

L’EDO és una xarxa de xarxes que actua com un “clúster” de coneixement vinculant temes i línies de treball relacionats amb el desenvolupament de les organitzacions i amb l’objectiu d’intervenir en els processos formatius. L’estructura es concep i conforma a partir de diferents nodes que al mateix temps són grups de recerca de la mateixa Universitat i també d’altres Universitats. L’assignació a un o altre grup no és permanent i pot canviar degut a les diferents activitats de recerca que es desenvolupin en cada moment; altrament, el coordinador del grup roman normalment estable.
linies_en.png

El nou organigrama de 2008 concreta el caràcter dinàmic del grup EDO de la UAB, com exemple, mantenint un nucli bàsic de responsables, majoritàriament fundadors del grup i estructurant al seu voltant diferents grups de treball que canvien amb el temps. (Veure l’evolució de l’equip).

L’EDO, com estructura de base, facilita la interrelació entre els grups, creant sinèrgies tant d’idees com de recursos i promovent compromisos amb les necessitats de les persones, els grups, les institucions i la societat. És també una estructura dinàmica que s'adapta a les noves exigències socials, acadèmiques i personals que es produeixen en un entorn marcat pel dinamisme i el canvi constant. Al primer node inicial, coordinat per Joaquín Gairín des de la UAB, s’hi han afegit altres nodes de diferents universitats, com són la Universitat de Alcalà de Henares, la Universitat de Granada i la Universitat de Lleida, i en el seu moment (2005-2009) de la UNED.

Campus d'excel·lència internacional U A B