Berta Espona Barcons

Màster en Sociologia
Nota biogràfica: 

Llicenciada en Pedagogia (UAB) i Màster de Política Social, Treball i Benestar (antic Màster d’Investigació en Sociologia Aplicada – UAB). Treballa en aquests moments al Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB com a tècnica superior de suport a la recerca com a project manager del projecte europeu SIRIUS. Experiència en l’àmbit de l’educació en el lleure, com a monitora, coordinadora i formadora. Ha treballat també com a tècnica de suport a la recerca al Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la UAB en diferents projectes relacionats amb l’avaluació de la formació contínua. Formació i experiència en projectes de cooperació i interculturalitat.

Línia(es) de recerca: 
Avaluació de la formació continua; polítiques educatives i interculturalitat; educació en conflictes armats
Campus d'excel·lència internacional U A B