Grup CCUC

GESTIÓ DEL CANVI EN ORGANITZACIONS DE FORMACIÓ
Coordinadora:
Marina Tomàs i Folch

L’equip CCUC ve desenvolupant des de 1999 recerques sobre el canvi i la innovació a les universitats a partir del canvi de cultura organitzativa. Sota aquesta perspectiva ha comptat amb diferents ajudes del MCyT 2000-03 “Estudi del Canvi de Cultura a las universitats catalanes” i del MICINN 2005-08 “Estudi dels processos d’innovació a las universitats catalanes”. Des de l’any 2000 organitzem cada any un seminari d’hivern “el canvi a la Universitat”. Els darrers tres seminaris han tingut un caràcter internacional i tots s’han realitzat gràcies a subvencions obtingudes en convocatòries públiques de “Accions complementàries” del MICINN o de l’ARCS de l’AGAUR. Fruit d’aquestes recerques s’han publicat dos llibres i una desena d’articles, alguns d’ells amb revistes de prestigi internacional com Higher Education in Europe.

Web: http://grupsderecerca.uab.cat/ccuc/

Campus d'excel·lència internacional U A B