Publicacions

S'han trobat 220 resultats
Filtres: Autor is Joaquín Gairín  [Treu tots els filtres]
2005
(C. )R. Spottl, Spottl, G., Essomba Gelabert, M. A., i Gairín, J., The Human Rights Project. Flensburg: University of Flensburg, 2005, p. 360.
J. Gairín, Ed., La descentralización educativa. ¿Una solución o un problema?, 1a ed., vol. 1, 1 vol. Madrid: CISSPRAXIS, 2005, p. 400.
2003
C. Armengol-Asparó i Gairín, J., Estrategias de Formación para el cambio Organizacional, 2a ed., vol. 1, 1 vol. Barcelona: Wolters Kluwer - Educación, 2003, p. 526.
J. Gairín i Casas, M., La Calidad en Educación, 1a ed., vol. 1, 1 vol. Barcelona: CISSPRAXIS, 2003, p. 311.
1999
J. Gairín i Villa, A., Ed., Los equipos directivos de los centros docentes. Análisis de su funcionamiento, 1a ed., vol. 1, 1 vol. Bilbao: Ediciones Mensajero, 1999.
1997
J. Gairín, Ed., Estrategias de gestión del Proyecto Curricular de Centro Educativo, 1a ed., vol. 1, 1 vol. Madrid: Editorial Síntesis, 1997, p. 192.
1996
J. Gairín, Ed., Estratègies d’acció per a l’elaboració del projecte curricular de centre, 1a ed., vol. 1, 1 vol. Bellaterra: Institut de Ciències de l’Educació, 1996, p. 96.
J. Gairín i Armengol-Asparó, C., Ed., La Jefatura de Estudios. Estrategias de actuación., 1a ed., vol. 1, 1 vol. Madrid: Ministerio de Educación, 1996, p. 145.
S. Antúnez i Gairín, J., Ed., La organización Escolar. Práctica y fundamentos., 1a ed., vol. 1, 1 vol. Barcelona: Editorial Graó, 1996, p. 273.
1987
J. Gairín, Ed., Las actitudes en educación. Un estudio sobre educación matemática, 1a ed., vol. 1, 1 vol. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 1987.
1985
A. Ferrández i Gairín, J., Didáctica de la escritura. Barcelona: Editorial Humanitas, 1985, p. 183.

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B