Publicacions

S'han trobat 445 resultats
2015
J. Gairín, Castro, D., Rodríguez-Gómez, D., i Barrera-Corominas, A., Acceso, permanencia y éxito académico de colectivos vulnerables en la Educación Superior. Barcelona: EDO-SERVEIS (Universitat Autònoma de Barcelona), 2015, p. 62.
P. A. Lagos, «Anàlisi de l’assessorament extern en educació en funció de les Assistències Tècniques Educatives a Xile i els factors que determinen el seu impacte a l’escola.», 2015.
J. Gairín, «Autonomy and School Management in the Spanish Context», Educational, Cultural and Psychological Studies, vol. 11, p. 103-104, 2015.
R. Galtés, «Condicionants i oportunitats pel treball en equip: estudi de les facultats i escoles de fisioteràpia catalanes», 2015.
R. Galtés i Tomàs-Folch, M., «Conditioning Factors and Opportunities for Teamwork. A case Study from a Catalan University», International Journal of Educational Leadership and Management, vol. 3, núm. 1, p. 24-53, 2015.
J. Gairín, Díaz-Vicario, A., i Mercader Juan, C., «Decàleg de Bons Usos de les TIC», Educació i Xarxa (EIX), p. 36-38, 2015.
C. Quesada-Pallarès, Fernández-de-Álava, M., i Rebollar, M., «Diferencias de género en la participación de la población adulta en actividades de aprendizaje no formal e informal. Situación actual en España», Bordón. Revista de Pedagogía, vol. 67, núm. 3, p. 123-141, 2015.
E. Iglesias, Educación Intercultural en el tiempo libre. Acción educativa en tiempos neoliberales. Madrid: Editorial Popular, 2015, p. 196.
José- Luís Muñoz-Moreno i Gairín, J., «El Protagonismo de los Municipios en el Desarrollo Educativo: Propuesta de un Modelo e Instrumento para su Análisis», REICE, vol. 13, núm. 2, p. 147-161, 2015.
M. Navarro i Gradailla, A., «Entrevista al Dr. Joaquín Gairín», Fòrum, núm. 36, p. 31-34, 2015.
A. Gradailla i Navarro, M., «Entrevista amb Agnès Barba. Directora de l’Escola dels Encants , Barcelona», Fòrum, núm. 38, p. 45-48, 2015.
A. Gradailla i Navarro, M., «Entrevista amb Agustí Coromines i Casals», Fòrum, núm. 37, p. 49-52, 2015.
M. Tomàs-Folch i Ion, G., «Exploring the Management of Principal Responsibilities in Secondary Schools in Barcelona: A Case study», The International Journal of Educational Organization and Leadership, vol. 21, p. 1-11, 2015.
C. Quesada Pallarès, Pineda-Herrero, P., Stoian, A., i Duran, M. M., «Factors affecting spanish and catalan women participation in training», Journal of educators, teachers & trainers, vol. 6, núm. 1, p. 81-98, 2015.
D. Rodríguez-Gómez, Gestión del conocimiento y mejora de las organizaciones educativas. Madrid: Editorial La Muralla, 2015, p. 456.
M. Feixas, Muñoz-Moreno, José- Luís, Gairín, J., i Rodríguez-Gómez, D., «Hacia la comprensión del abandono universitario en Catalunya: el caso de la Universitat Autònoma de Barcelona», Estudios sobre Educación, vol. 28, p. 117-138, 2015.
S. H. Castellanos, «Influència de la cultura docent en la implementació de les orientacions curriculars de ciències socials a l’educació secundària, estudi de dos casos a Bogotà D.C (Colòmbia)», 2015.
D. Rodríguez-Gómez i Gairín, J., «Innovación, aprendizaje organizativo y gestión del conocimiento en las instituciones educativas», Educación, vol. 24, núm. 46, p. 73-90, 2015.
M. Monzó i Duran, M. M., «L’educabilitat: la relació entre educació i pobresa», Temps d’Educació, vol. 48, p. 275-285, 2015.

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B