Publicacions

S'han trobat 455 resultats
2016
M. Tomàs-Folch i Muñoz-Moreno, J. - L., «Idees per a la millora de l’educació a la Catalunya d’avui i de demà», Revista Catalana de Pedagogia, vol. 10, p. 127-148, 2016.
G. Ion i Iucu, R., «The impact of postgraduate studies on the teachers’ practice», European Journal of Teacher Education, vol. 39, núm. 5, p. 602-615, 2016.
J. Gairín i Suárez, C. I., «Inclusión y grupos en situación de vulnerabilidad: orientaciones para repensar el rol de las universidades», Sinéctica, Revista Electrónica de Educación, núm. 46, p. 1-15, 2016.
G. Palmeros y Ávila i Gairín, J., «La atención a las personas con discapacidad en las universidades mexicanas y españolas, desde la revisión de las políticas educativas», Revista Educación , vol. 49, núm. 25, p. 83-102, 2016.
S. Colorado i Gairín, J., «La ética organizacional en los centros educativos. Análisis de concepciones y prácticas educativas.», Perspectiva educacional, vol. 56, núm. 1, p. 1-24, 2016.
M. D. Bernabeu Tamayo, Ion, G., i Feixas, M., «La experticia académica como factor de visibilidad del profesorado: un estudio desde la perspectiva de género», Educar, vol. 52, núm. 2, p. 225-242, 2016.
A. Barrera-Corominas, «La Transferència dels aprenentatges adquirits en Comunitats de Pràctica en l'Administració Pública», 2016.
G. Octavio Muñoz-Troncoso, «Participació familiar i comunitària en el disseny i Desenvolupament del currículum escolar en contextos de diversitat sociocultural», 2016.
J. M. Tierno, Ion, G., Cano García, E., i Fernández, M., «Perceptions of Faculty and Academic Leaders Regarding the Assessment of Competencies in Higher Education: Consensus and Dissension», The International Journal of Educational Organization and Leadership, vol. 23, núm. 4, 2016.
J. Gairín i Díaz-Vicario, A., Sistema de evaluación institucional en enseñanza obligatoria en Iberoamérica. Santiago de Chile: Santillana, 2016, p. 232.
S. Fàbregues, Meneses, J., Rodríguez-Gómez, D., i Paré, M. H., Técnicas de investigación social y educativa. Barcelona: Editorial UOC, 2016, p. 224.
S. Blanch, Gimeno, X., i Careta, A., Territoris d’intersecció entre els centres educatius i les famílies. Un estudi en l’etapa de l’educació infantil. Barcelona: ICE-UAB, 2016, p. 157.
D. Rodríguez-Gómez, Gairín, J., Feixas, M., i Muñoz-Moreno, J. - L., «They have gone, and now what? Understanding reenrolment patterns in the Catalan public higher education system», Higher Education Research & Development, p. 1-13, 2016.
G. Ion i Castro, D., «Transitions in the manifestations of the Research Culture of Spanish Universities», Higher Education Research & Development, p. 1-14, 2016.
M. Fernández de Álava, C. Pallarés, Q., i M. Carmona, G., «Uso de las TIC en el puesto de trabajo: un análisis intergeneracional en España», Cultura y Educación, vol. 28, núm. 4, p. 1-31, 2016.
G. Ion, Barrera-Corominas, A., i Tomàs-Folch, M., «Written peer-feedback to enhance students’ current and future learning», International Journal of Educational Technology in Higher Education, vol. 13, p. 1-11, 2016.
2015
J. Gairín, Castro, D., Rodríguez-Gómez, D., i Barrera-Corominas, A., Acceso, permanencia y éxito académico de colectivos vulnerables en la Educación Superior. Barcelona: EDO-SERVEIS (Universitat Autònoma de Barcelona), 2015, p. 62.
P. A. Lagos, «Anàlisi de l’assessorament extern en educació en funció de les Assistències Tècniques Educatives a Xile i els factors que determinen el seu impacte a l’escola.», 2015.
J. Gairín, «Autonomy and School Management in the Spanish Context», Educational, Cultural and Psychological Studies, vol. 11, p. 103-104, 2015.
R. Galtés, «Condicionants i oportunitats pel treball en equip: estudi de les facultats i escoles de fisioteràpia catalanes», 2015.
R. Galtés i Tomàs-Folch, M., «Conditioning Factors and Opportunities for Teamwork. A case Study from a Catalan University», International Journal of Educational Leadership and Management, vol. 3, núm. 1, p. 24-53, 2015.
J. Gairín, Díaz-Vicario, A., i Mercader, C., «Decàleg de Bons Usos de les TIC», Educació i Xarxa (EIX), p. 36-38, 2015.
C. Quesada-Pallarès, Fernández-de-Álava, M., i Rebollar, M., «Diferencias de género en la participación de la población adulta en actividades de aprendizaje no formal e informal. Situación actual en España», Bordón. Revista de Pedagogía, vol. 67, núm. 3, p. 123-141, 2015.
E. Iglesias, Educación Intercultural en el tiempo libre. Acción educativa en tiempos neoliberales. Madrid: Editorial Popular, 2015, p. 196.
J. - L. Muñoz-Moreno i Gairín, J., «El Protagonismo de los Municipios en el Desarrollo Educativo: Propuesta de un Modelo e Instrumento para su Análisis», REICE, vol. 13, núm. 2, p. 147-161, 2015.

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B