Publicacions

S'han trobat 455 resultats
2016
E. Chaves, Trujillo, J. M., i López, J. A., «Acciones para la autorregulación del aprendizaje en entornos personales», Revista Pixel Bit, núm. 48, p. 67-82, 2016.
E. Chaves, Trujillo, J. M., i López, J. A., «Accomplishments in Learning self-regulation in personal environments», Creative Education, vol. 6, 2016.
J. Gairín, Aprendizaje situado y aprendizaje conectado: implicaciones para el trabajo. Madrid: Wolters Kluwer, 2016, p. 607.
R. Marciniak, «Autoavaluació de programes d’educación universitària virtual », 2016.
C. Barrientos, Silva García, P., i Antúnez, S., «Competencias directivas para promover la participación de las familias», Educación, vol. 25, núm. 49, p. 45-62, 2016.
G. E. Hernández i Trujillo, J. M., «Competencias docentes en el uso de las tecnologías de información y comunicación y su aplicación en el aula en el municipio de San Juan Girón», European Scientific Journal, vol. 12, núm. 13, p. 51-66, 2016.
G. Ion, Cano García, E., i Cabrera, N., «Competency Assessment Tool (CAT). The evaluation of an innovative competency-based assessment experience in higher education», Technology, Pedagogy and Education , vol. 25, núm. 5, p. 631-648, 2016.
J. - L. Muñoz-Moreno i Gairín, J., «Desarrollo educativo en las ciudades españolas: el protagonismo de los ayuntamientos», Revista Electrónica de Investigación Educativa, vol. 18, núm. 3, p. 81-94, 2016.
M. Feixas, Åkerlind, G., Ion, G., i Stes, A., «Development and Socialization of Academics», Zeitschrift für Hochschulentwicklung (ZFHE), vol. 11, núm. 5, p. 9-24, 2016.
R. Curumilla-Aguilar, «El dispositiu grupal com a metodologia de formació per al professorat: valoració de la seva aplicació a partir de l’estudi de casos», 2016.
C. Barrientos, Silva García, P., i Antúnez, S., «El papel directivo y la promoción de la participación de las familias y la comunidad en las escuelas básica. El caso de la comuna de Panguipulli-Chile», REICE, vol. 14, núm. 3, p. 145-165, 2016.
R. Bustos-González, «Estratègies d’Adaptació Acadèmica en Estudiants Immigrants de d’Establiments d’Ensenyament Bàsic i Mitjà a la ciutat d’Arica», 2016.
M. García i Conde, M., «Estudio de caso sobre la integración socio-educativa de familias inmigrantes en Granada (España)», Revista Ibero-americana de Estudos em Educação, vol. 11, núm. 3, p. 1073-1090, 2016.
E. M. de Madariaga i Torres, J. M. Trujillo, «Estudio descriptivo sobre las influencias del fracaso escolar en la ciudad autónoma de Melilla», European Scientific Journal , vol. 12, núm. 16, 2016.
Ó. Flores Alarcia, del Arco Bravo, I., i Silva García, P., «The flipped classroom model at the university: analysis based on professors’ and students’ assessment in the educational field», Journal of Educational Technology in Higher Education , núm. 1, p. 2-12, 2016.
R. Zapata-Pérez, «Formació Inicial Docent universitària en diversitat cultural. Perspectives des de la regió de La Araucanía de Xile», 2016.
R. Acosta, Feixas, M., i Quesada-Pallarès, C., «From discourse to action. How Engineering university teachers in Chile develop professionally and transfer their learning into practice», Zeitschrift für Hochschulentwicklung (ZFHE), vol. 11, núm. 5, p. 163-185, 2016.
D. Castro, Rodríguez-Gómez, D., i otros, Higher Education in Finland, Italy, Portugal, Romania, Spain, and UK. A brief overview, 1a ed., vol. 1. Bergamo: Department of Human and Social Sciences, University of Bergamo, 2016, p. 60.

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B