Publicacions

S'han trobat 455 resultats
1996
J. Gairín, Ed., Estratègies d’acció per a l’elaboració del projecte curricular de centre, 1a ed., vol. 1, 1 vol. Bellaterra: Institut de Ciències de l’Educació, 1996, p. 96.
J. Gairín i Armengol-Asparó, C., Ed., La Jefatura de Estudios. Estrategias de actuación., 1a ed., vol. 1, 1 vol. Madrid: Ministerio de Educación, 1996, p. 145.
S. Antúnez i Gairín, J., Ed., La organización Escolar. Práctica y fundamentos., 1a ed., vol. 1, 1 vol. Barcelona: Editorial Graó, 1996, p. 273.
1987
J. Gairín, Ed., Las actitudes en educación. Un estudio sobre educación matemática, 1a ed., vol. 1, 1 vol. Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 1987.
1985
A. Ferrández i Gairín, J., Didáctica de la escritura. Barcelona: Editorial Humanitas, 1985, p. 183.

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B