Publicacions

S'han trobat 455 resultats
2020
Maryam Vaziri, «Antecedents i moderadors de la categorització de marca (local, global i glocal): una anàlisi empírica en l'economia emergent d`'Iran», 2020.
J. Gairín i Rodríguez-Gómez, D., Aprendizaje organizativo e informal en los centros educativos, 1a ed. 2020, p. 168.
S. López-Crespo, «El rol directiu per a la promoció de l'aprenentatge informal del professorat en els centres educatius», 2020.
C. Mercader, «Explanatory model of barriers to Integration of digital technologies in Higher Education Institutions», Education and Information Technologies, vol. 24, p. 1-15, 2020.
M. Tintoré, Serrão Cunha, R., Cabral, I., i Matias Alves, J., «Giving voice to problems faced by school leaders in Portugal.», School Leadership & Management. Formerly: School Organisation, 2020.
J. - L. Muñoz-Moreno et al., Guia de pràctiques d'avaluació per a l'autoregulació dels aprenentatges de l'estudiantat universitari. Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2020, p. 52.
S. Colorado, «La direcció escolar i l'ètica organitzacional en els centres d'educació infantil i primària de Catalunya. Anàlisi de facilitadors i barreres», 2020.
J. - L. Muñoz-Moreno i Rodríguez-Gómez, D., «La experiencia de una red de apoyo a la gestión educativa en el contexto iberoamericano», Educación y Futuro Digital, vol. 20, p. 59-73, 2020.
Salim Chalela-Naffah, «La gestió de la recerca a les universitats colombianes», 2020.
J. Gairín, Suárez, C. I., i Díaz-Vicario, A., Ed., La nueva gestión del conocimiento. Madrid: Wolters Kluwer, 2020, p. 519.
C. Armengol-Asparó, Mercader, C., i Ion, G., «Making peer-feedback more efficient: what conditions of its delivery make the difference?», Higher Education Research and Development, 2020.
P. Olmos-Rueda, Mas, Ó., i Salvà Mut, F., «Perfiles de desconexión educativa: una aproximación multidimensional en la Formación Profesional Básica», Revista de Educación, vol. 389, 2020.
R. Serrão Cunha, Tintoré, M., Cabral, I., i Matias Alves, J., «Portuguese Principals’ Professional Development Needs and Preferred Learning Methods», Education Sciences, vol. 10(9), p. 2-16, 2020.
A. Díaz-Vicario, Boixader Cruells, M., Cano García, E., Pons Seguí, L., i Mercader, C., Pràctiques per a l'autoregulació de la tasca docent dels i les mestres. Material de suport. Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2020, p. 34.
M. Tintoré, Serrão Cunha, R., Cabral, I., i Matias Alves, J., «A scoping review of problems and challenges faced by school leaders (2003–2019)», Educational Management Administration & Leadership, p. 1-38, 2020.
J. Gairín, Rodríguez-Gómez, D., i Dovigo, F., Ed., The Social Dimension of Higher Education in Europe, vol. 48. Brill / Sense, 2020, p. 232.
C. Mercader i Gairín, J., «University teachers' perception of barriers to the use of digital technologies: the importance of the academic discipline», International Journal of Educational Technology in Higher Education, vol. 17(4), p. 1-14, 2020.
J. R. Malin et al., «World-wide barriers and enablers to achieving evidence-informed practice in education: what can be learnt from Spain, England, the United States, and Germany?», Nature Springer: Humanities and Social Sciences Communications, 2020.

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B