Publicacions

S'han trobat 453 resultats
2020
Maryam Vaziri, «Antecedents i moderadors de la categorització de marca (local, global i glocal): una anàlisi empírica en l'economia emergent d`'Iran», 2020.
J. Gairín i Rodríguez-Gómez, D., Aprendizaje organizativo e informal en los centros educativos, 1a ed. 2020, p. 168.
S. López-Crespo, «El rol directiu per a la promoció de l'aprenentatge informal del professorat en els centres educatius», 2020.
C. Mercader Juan, «Explanatory model of barriers to Integration of digital technologies in Higher Education Institutions», Education and Information Technologies, vol. 24, p. 1-15, 2020.
M. Tintoré, Serrão Cunha, R., Cabral, I., i Matias Alves, J., «Giving voice to problems faced by school leaders in Portugal.», School Leadership & Management. Formerly: School Organisation, 2020.
José- Luís Muñoz-Moreno et al., Guia de pràctiques d'avaluació per a l'autoregulació dels aprenentatges de l'estudiantat universitari. Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2020, p. 52.
S. Colorado, «La direcció escolar i l'ètica organitzacional en els centres d'educació infantil i primària de Catalunya. Anàlisi de facilitadors i barreres», 2020.
José- Luís Muñoz-Moreno i Rodríguez-Gómez, D., «La experiencia de una red de apoyo a la gestión educativa en el contexto iberoamericano», Educación y Futuro Digital, vol. 20, p. 59-73, 2020.
Salim Chalela-Naffah, «La gestió de la recerca a les universitats colombianes», 2020.
J. Gairín, Suárez, C. I., i Díaz-Vicario, A., Ed., La nova gestió del coneixement. Madrid: Wolters Kluwer, 2020, p. 519.
P. Olmos-Rueda, Mas, Ó., i Salvà Mut, F., «Perfiles de desconexión educativa: una aproximación multidimensional en la Formación Profesional Básica», Revista de Educación, vol. 389, 2020.
R. Serrão Cunha, Tintoré, M., Cabral, I., i Matias Alves, J., «Portuguese Principals’ Professional Development Needs and Preferred Learning Methods», Education Sciences, vol. 10(9), p. 2-16, 2020.
A. Díaz-Vicario, Boixader Cruells, M., Cano García, E., Pons Seguí, L., i Mercader Juan, C., Pràctiques per a l'autoregulació de la tasca docent dels i les mestres. Material de suport. Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2020, p. 34.
M. Tintoré, Serrão Cunha, R., Cabral, I., i Matias Alves, J., «A scoping review of problems and challenges faced by school leaders (2003–2019)», Educational Management Administration & Leadership, p. 1-38, 2020.
C. Mercader Juan i Gairín, J., «University teachers' perception of barriers to the use of digital technologies: the importance of the academic discipline», International Journal of Educational Technology in Higher Education, vol. 17(4), p. 1-14, 2020.
J. R. Malin et al., «World-wide barriers and enablers to achieving evidence-informed practice in education: what can be learnt from Spain, England, the United States, and Germany?», Nature Springer: Humanities and Social Sciences Communications, 2020.
2019
Ó. Flores Alarcia, Armengol, C., i Gairín, J., «Acreditación, educación superior y respuesta del profesorado entre 2008 y 2017», RESUR, p. 21-37, 2019.
E. Iglesias, López-Crespo, S., Muñoz-Moreno, José- Luís, i Tarrés, A., «Alianzas entre centros escolares y organizaciones de apoyo socioeducativo en torno al soporte escolar», Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, vol. 34, p. 163-177, 2019.
J. Segura-Torres, Gairín, J., i Silva García, P., «Aportaciones de la Inspección educativa catalana en el proceso de autonomía de centros», IJERI: International journal of Educational Research and Innovation, vol. 12, p. 169-183, 2019.
D. Castro i Ion, G., «Canvis en l'enfocament de recerca universitària: desafiaments per a la productivitat científica acadèmica», Higher Education Policy, núm. 32, p. 681–699, 2019.
P. Buil, Roger-Loppacher, O., i Tintoré, M., «Creating the habit of recycling in Early Childhood: A sustainable practice in Spain.», Sustainability, p. 1-19, 2019.
L. D. Torres i Gairín, J., «Detección de modelos mentales como posibilidades semánticas para el análisis del pensamiento social», Cultura, lenguaje y representación. Revista de estudios culturales de la Universitat Jaume I, vol. 21, p. 157-172, 2019.
A. Bosco, Santiveri, N., i Tesconi, S., «Digital making in educational projects», Center for Educational Policy Studies Journal, p. 51-73, 2019.
A. Sánchez-Martí, Muñoz-Moreno, José- Luís, i Ion, G., «Diseño y validación de un cuestionario de percepción del aprendizaje a través del feedback entre iguales en Educación Superior», Revista iberoamericana de diagnóstico y evaluación psicológica, vol. 4(53), p. 113-128, 2019.
A. Dolores Va Sanchez, «Educació per la convivència i la cultura de pau a través de les TAC: un estudi multicasos en el context bogotà», 2019.

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B