Publicacions

S'han trobat 473 resultats
Filtres: Filter is   [Treu tots els filtres]
2020
M. A. Martínez-Barrientos i Gairín, J., «Actitudes hacia la validación de aprendizajes previos y su inclusión en el sistema universitario boliviano», Revista Educare – UPEL-IPB, vol. 24, 3, p. 111-137, 2020.
E. Martínez Orozco, «Anàlisi de la identitat organitzacional a la Universitat a partir dels acadèmics. Promoure i gestionar canvis.», 2020.
Maryam Vaziri, «Antecedents i moderadors de la categorització de marca (local, global i glocal): una anàlisi empírica en l'economia emergent d`'Iran», 2020.
J. Gairín i Rodríguez-Gómez, D., Aprendizaje organizativo e informal en los centros educativos, 1a ed. 2020, p. 168.
C. Pérez Maldonado, «Barreres i facilitadors percebuts per estudiants que accedeixen a la universitat mitjançant vies no habituals», 2020.
S. López-Crespo, «El rol directiu per a la promoció de l'aprenentatge informal del professorat en els centres educatius», 2020.
A. M. Barquero D'avanzo, «Estratègies de gestió pedagògica universitària en les carreres d'Administració de Negocis i afins a la seva nomenclatura de la Regió Huetar Carib Atlàntica de Costa Rica», 2020.
C. Mercader, «Explanatory model of barriers to Integration of digital technologies in Higher Education Institutions», Education and Information Technologies, vol. 24, p. 1-15, 2020.
V. Veloso Casado, «Factors que intervenen en el canvi d'institució d'estudiants d'odontologia en universitats xilenes», 2020.
M. Tintoré, Serrão Cunha, R., Cabral, I., i Matias Alves, J., «Giving voice to problems faced by school leaders in Portugal.», School Leadership & Management. Formerly: School Organisation, 2020.
J. L. Muñoz-Moreno et al., Guia de pràctiques d'avaluació per a l'autoregulació dels aprenentatges de l'estudiantat universitari. Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2020, p. 52.
S. Colorado, «La direcció escolar i l'ètica organitzacional en els centres d'educació infantil i primària de Catalunya. Anàlisi de facilitadors i barreres», 2020.
J. L. Muñoz-Moreno i Rodríguez-Gómez, D., «La experiencia de una red de apoyo a la gestión educativa en el contexto iberoamericano», Educación y Futuro Digital, vol. 20, p. 59-73, 2020.
Salim Chalela-Naffah, «La gestió de la recerca a les universitats colombianes», 2020.
J. Gairín i Mercader, C., La gestión de los centros educativos en situación de confinamiento en Iberoamérica. Barcelona: EDO-Serveis, 2020.
J. Gairín, Suárez, C. I., i Díaz-Vicario, A., Ed., La nueva gestión del conocimiento. Madrid: Wolters Kluwer, 2020, p. 519.

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B