Publicacions

S'han trobat 479 resultats
2021
J. Gairín i Olmos-Rueda, P., Ed., Aprendre a Aprendre. Avaluació de programes educatius d'EduCaixa. Bellaterra: EDO-Serveis, 2021.
L. Díaz Galeas, «Avaluació per a la millora: efectes des de l'òptica dels directors», 2021.
S. Colorado, Muñoz-Moreno, J. L., i Pallarès, R. M., «Caminos escolares: construir la ciudad desde la infancia», Revista Aula de Innovación Educativa , vol. 301, 2021.
J. Gairín i Castro, D., El contexto organizativo como espacio de intervención. Editorial Sintesis, 2021, p. 302.
J. Cabañero Valencia, Olmos-Rueda, P., Suárez, C. I., Díaz-Vicario, A., Ion, G., i Pulido-Mantas, L., Guía para impulsar prácticas educativas basadas en evidencias en los centros educativos de educación infantil y primaria. 2021.
H. Perines i Ion, G., «How Do Prospective Teachers Understand Educational Research?», The Teacher Educator, vol. 56:1, 2021.
D. Pattier i Olmos-Rueda, P., «La Administración y el profesorado: prácticas educativas basadas en la evidencia», Revista de Educación, vol. 392, p. 55, 2021.
K. Delgado Valdivieso i Gairín, J., La educación inclusiva en el nivell superior. Políticas públicas y buenas prácticas en Iberoamérica. Quito-Equador: Universidad Tecnológica Indoamérica, 2021, p. 154.
J. C. Riveras León, «La influència del lideratge del director en la construcció d’una cultura organitzativa orientada a la innovació de les escoles», 2021.
J. Gairín i Rodríguez-Gómez, D., Laboratorio de políticas y prácticas para el desarrollo social de la Educación Superior. Bellaterra: EDO-Serveis, 2021, p. 100.
R. Capetillo Velásquez, «Metodologies i estratègies avaluatives que aplica en aula el professorat de la Universitat de Tarapacá. Un estudi de cas.», 2021.
C. Mercader i Gairín, J., «The Perception of Teachers’ Digital Competence of Preservice Pre-Primary and Primary Education Teachers. The Influence of Degree and Entrance Path», IEE Revista Iberoamericana de tencologías del aprendizaje, vol. 16, 1, p. 100 - 106, 2021.
J. Gairín i Ion, G., Ed., Prácticas educativas basadas en evidencias. Reflexiones, estrategias y buenas prácticas. 2021, p. 284.
2020
M. A. Martínez-Barrientos i Gairín, J., «Actitudes hacia la validación de aprendizajes previos y su inclusión en el sistema universitario boliviano», Revista Educare – UPEL-IPB, vol. 24, 3, p. 111-137, 2020.
E. Martínez Orozco, «Anàlisi de la identitat organitzacional a la Universitat a partir dels acadèmics. Promoure i gestionar canvis.», 2020.
Maryam Vaziri, «Antecedents i moderadors de la categorització de marca (local, global i glocal): una anàlisi empírica en l'economia emergent d`'Iran», 2020.
J. Gairín i Rodríguez-Gómez, D., Aprendizaje organizativo e informal en los centros educativos, 1a ed. 2020, p. 168.
C. Pérez Maldonado, «Barreres i facilitadors percebuts per estudiants que accedeixen a la universitat mitjançant vies no habituals», 2020.
S. López-Crespo, «El rol directiu per a la promoció de l'aprenentatge informal del professorat en els centres educatius», 2020.
A. M. Barquero D'avanzo, «Estratègies de gestió pedagògica universitària en les carreres d'Administració de Negocis i afins a la seva nomenclatura de la Regió Huetar Carib Atlàntica de Costa Rica», 2020.
C. Mercader, «Explanatory model of barriers to Integration of digital technologies in Higher Education Institutions», Education and Information Technologies, vol. 24, p. 1-15, 2020.
V. Veloso Casado, «Factors que intervenen en el canvi d'institució d'estudiants d'odontologia en universitats xilenes», 2020.
M. Domingo-Coscollola, Bosco-Paniagua, A., Carrasco-Segovia, S., i Sánchez-Valero, J. - A., «Fomentando la competencia digital docente en la universidad: Percepción de estudiantes y docentes», Revista de Investigación Educativa, vol. 38 (1), p. 167-182, 2020.
M. Tintoré, Serrão Cunha, R., Cabral, I., i Matias Alves, J., «Giving voice to problems faced by school leaders in Portugal.», School Leadership & Management. Formerly: School Organisation, 2020.
J. L. Muñoz-Moreno et al., Guia de pràctiques d'avaluació per a l'autoregulació dels aprenentatges de l'estudiantat universitari. Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2020, p. 52.

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B