Visita de la professora Marta Kowalczuk

23.9.2021
Projectes

Aquests dies ens ha visitat la professora Marta Kowalczuk de la University of Białystok de Polonia.

Aprofitant la seva visita i la seva experiència en la temàtica de l’ús de les evidències en la pràctica educativa, aquest dimecres 22 de setembre hem realitzat una sessió de discussió en el marc del projecte EIPSI. Aquesta sessió ens ha permès discutir sobre el concepte d’evidència i els diferents models d’anàlisis de l’ús de les evidències per part del professorat.

El projecte EIPSI té com a objectiu dissenyar, crear prototips i provar solucions innovadores per a professors i parts interessades (com a consellers educatius, inspectors, administradors públics, delegats) per millorar l'equitat i inclusió dels estudiants mitjançant l'ús de Pràctiques basades en evidència.

Abordar la inclusió escolar requereix un enfocament holístic i interdisciplinari, i el nostre consorci està format per professionals de diferents àrees de coneixement i experiència: investigació, docència, formulació de polítiques, formació docent, coaching, desenvolupament escolar, inspecció escolar, assessorament psicopedagògic i educatiu de cinc països diferents i tres tipus d'institucions: educació superior, administració pública i associació professional.

Per abordar aquestes prioritats, el projecte proposa un enfocament holístic, que inclou un pla d'intervenció de 360º que aborda tres pilars: (1) el desenvolupament de capacitats dels docents; 2) desenvolupament escolar; 3) xarxes amb les parts interessades i sensibilització.

Derivat d'aquestes tres àrees d'intervenció, el projecte produirà resultats tangibles en cinc dominis al 'produir cinc productes intel·lectuals, que inclouen: 1) Conjunts de dades sistemàtiques de criteris i indicadors per a mestres, líders escolars i formuladors de polítiques sobre evidència i pràctiques informades per la investigació per a la inclusió escolar; 2) una base de dades amb recursos (pràctiques d'ensenyament efectives i innovadores) per a diverses aules i un prototip digital per involucrar els docents amb evidència de qualitat i validada i facilitar la creació d'associacions i xarxes multidisciplinàries, així com un espai de treball interactiu per a la cooperació i informació escolar; 3) materials de capacitació per a mestres, líders escolars i consellers / tutors educatius i formuladors de polítiques educatives per abordar la diversitat escolar a través d'EIPA; 4) pla de desenvolupament escolar que inclogui pautes, materials i estructures d'intervenció; 5) directrius europees per als responsables polítics i les parts interessades de la comunitat sobre com fomentar les xarxes i el nivell de consciència de les decisions basades en l'evidència en el camp de la inclusió i l'equitat escolar.

Web: https://eipsi-project.eu/

Campus d'excel·lència internacional U A B