Tercera edició al portal de bones pràctiques d’innovació docent

06.3.2019
Projectes

El projecte “Aprendre a la universitat mitjançant la retroacció entre iguals” ha estat publicat a bones pràctiques al portal de l’ACUP

Membres del Grup EDO han participat en el projecte “Millorar l’avaluació individualitzada dels projectes grupals mitjançant estratègies d’avaluació entre iguals i feedback”, els resultats del qual s’han publicat la tercera edició de casos/experiències en el portal de bones pràctiques de les vuit universitats públiques catalanes (ACUP).  

El projecte busca l’impacte de la retroacció entre iguals en el Desenvolupament competencial dels estudiants. Es tracta d’una pràctica d’avaluació dels aprenentatges dels estudiants realitzats en contextos grupals, amb la implementació de la retroacció entre iguals. És una innovació docent sobre la qual també es fa recerca per a la millora de l’activitat docent.

Per fer-ho, s’han desenvolupat estratègies i recursos que promouen l’autoregulació en l’aprenentatge, el pensament crític, el compromís envers la pròpia formació, la motivació i l’actitud activa com a competències associades a l’aprenentatge al llarg de la vida.

Aquesta experiència s’ha dut a terme amb els estudiants de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Els seus resultats apunten al fet que donar i rebre retroacció ajuda a millorar les contribucions acadèmiques, tenint un millor coneixement dels criteris d’avaluació i a materialitzar processos d’autoavaluació i avaluació de les aportacions dels altres.

L’experiència s’ha publicat al portal de l’ACUP, per veure el vídeo i consultar més sobre el projecte, cliqui aquí.

Campus d'excel·lència internacional U A B