Simposi del projecte EIPSI

17.12.2021
Conferències

Del 14 al 16 de desembre de 2021 es va celebrar el XVI Congrés Internacional i Interuniversitari d'Organització d'Institucions Educatives (CIOIE 2021) al Campus de la Universitat d'Almeria.

En el marc del Congrés, alguns membres del projecte EIPSI van participar en el Simposi “Pràctiques educatives basades en evidències per a promoure la innovació i canvi en les organitzacions educatives”, coordinat per Cecilia Inés Suárez, amb les següents 4 aportacions:

  • Organitzacions escolars que promouen l'ús de les PBE: Factors que intervenen. Georgeta Ion i Joaquín Gairín (Universitat Autònoma de Barcelona – UAB).
  • Lideratge dels equips directius per a la promoció de les PBE. Saida López Crespo i Cecilia Inés Suárez Rivarola (Universitat Autònoma de Barcelona – UAB).
  • Acció col·laborativa per a la implementació de la pràctica basada en evidències en els centres educatius. Carmen Saban (Universitat Complutense de Madrid).
  • El desenvolupament de la competència docència informada en l'evidència: ecosistema d'aprenentatge entre universitat i administració educativa. Carme Sanjuan (Subdirecció d'Innovació i Formació del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya).

En aquest espai els assistents al simposi van poder conèixer més sobre les pràctiques basades en evidències, així com dels resultats d'algunes recerques prèvies focalitzades en els condicionants organitzatius per a la implementació d'aquest enfocament orientat a la millora de les organitzacions.

Campus d'excel·lència internacional U A B