Reunió coordinació PRUNAI

12.4.2022
Projectes

El divendres 8 d’abril ha tingut lloc una trobada en format online de tots els socis participants del projecte PRUNAI.

El passat divendres 8 d’abril es va celebrar una nova reunió del projecte PRUNAI on van participar investigadors de totes les universitats espanyoles implicades (U. de Barcelona, UAB, U. de Léon, U. València, U. de Granada i U. de Sevilla). Durant la reunió es va planificar el desenvolupament de la segona fase de la investigació, que té per objectiu analitzar els processos d’aprenentatge intergeneracional entre professorat universitari a partir d’un estudi de casos múltiples

El projecte PRUNAI - Universitat i Aprenentatge Intergeneracional té com a objectiu conjugar recerca i innovació per analitzar els processos d'aprenentatge Inter generacional (AIG) entre el professorat universitari i, d'altra, validar un model d'AIG entre el professorat que contribueixi a l'aprenentatge i desenvolupament organitzatiu.

Els resultats obtinguts no només han de permetre comprendre en major profunditat el desenvolupament de l'aprenentatge intergeneracional a les nostres universitats, així com la seva vinculació a l'aprenentatge informal, organitzatiu i la gestió del coneixement, sinó que, a més, han de proporcionar orientacions i eines que facilitin la presa de decisions i permetin el desenvolupament efectiu de propostes d'aprenentatge intergeneracional a les universitats, contribuint desitjablement, a una millora del seu funcionament i, en última instància, a un increment de la qualitat del nostre sistema d'educació superior.

Per a més informació sobre el projecte PRUNAI, accediu a la fitxa del projecte.

Campus d'excel·lència internacional U A B