Reunió coordinació INDUCTEACHING

07.10.2021
Projectes

El 6 d’octubre va tenir lloc la primera reunió de coordinació amb participació de tots els investigadors del projecte INDUCTEACHING.

Aquesta primera reunió del projecte “INDUCTEACHING: El trànsit cap a la professió docent. INDUCTEACHING: Validació d’una proposta d’inducció docent lligada a la formació inicial i primer any docent de mestres/as de primària” tenia com objectiu conèixer l’equip de treball, presentar i revisar el projecte i delimitar les tasques, acords i compromisos. També planificar el pla de treball pels 16 mesos que durarà el projecte.

El projecte INDUCTEACHING —una proposta de model d’inducció entre la formació inicial i la docència a Primària— coordinat per la professora Patricia Olmos i amb un pressupost de 25.000€, es proposa contribuir i aportar evidències que permetin un canvi estratègic i millorar la formació inicial dels mestres d’Educació Primària. Per a fer-ho, es focalitzarà en el trànsit cap a la professió —des del darrer any de formació inicial i amb continuïtat durant el primer any d’exercici professional docent—, mitjançant la creació d’una xarxa col·laborativa (presencial i virtual) entre centres educatius i universitats que treballin en el disseny, implementació, seguiment, avaluació i validació de processos d’inducció a la professió.

INDUCTEACHING permetrà una major projecció dels estudis de Grau en Educació Primària cap a l’àmbit laboral i suposarà un valor afegit per als estudiants de les facultats d’educació implicades. El projecte ha de permetre la consolidació d’un programa de transició/inducció de qualitat entre els estudis de Grau i la pràctica professional del professorat novell, configurant un model formatiu innovador. 

El projecte INDUCTEACHING tindrà en compte les aportacions realitzades en el marc del MIF1 i les experiències que, al respecte, actualment s’estan portant a terme en algunes especialitzats de formació del professorat com ara a secundària; per exemple el programa de transició entre la formació inicial i la docència a secundària de l’ICE-Facultat de Ciències de l’Educació UAB i el Departament d’Educació. També la proposta de formació específica d’interins que el Departament d’Educació du a terme conjuntament amb els Instituts de Ciències de l’Educació (ICE) de les universitat catalanes — curs d’iniciació a la tasca docent, a partir de RESOLUCIÓ EDU/2637/2020, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent.

Campus d'excel·lència internacional U A B