Reunió de coordinació O4Yel

23.3.2021
Projectes

El 22 de març ha tingut lloc una altra trobada en format virtual de tots els socis participants del projecte O4Yel.

Els socis del projecte O4Yel van realitzar una reunió general de coordinació de forma telemàtica el passat dia 22 de març amb l’objectiu de fer un seguiment de les activitats realitzades fins al moment, així com per a planificar les activitats que es duran a terme durant els pròxims mesos del projecte. També es va contactar amb l’avaluador extern d’aquest projecte.

Així doncs, es va identificar la situació dels centres educatius a cada país i quin és la seva voluntat i possibilitat de participació en el projecte al llarg del propers mesos. La implementació de les estratègies i la seva avaluació, especialment aquells socis que ja han pogut fer el seguiment amb els centres educatius participants, i l’anàlisis dels resultats que es generen amb la implementació de les estratègies.

El projecte Orienta4YEL pretén desenvolupar, implementar i avaluar mètodes i pràctiques innovadores centrades en els mecanismes d'orientació i acció tutorial per fomentar l'educació inclusiva dels i de les joves que abandonen prematurament o que estan en risc d'abandonar prematurament els seus estudis; tant en contextos educatius formals com no formals.

Per a més informació sobre el projecte Orienta4YEL, accediu a la fitxa-resum i a la web del projecte.

Campus d'excel·lència internacional U A B