Reorganització comunicació

30.9.2020
El centre

EDO ha evolucionat cap a CRiEDO, i amb això també la seva imatge corporativa

Tal i com ja vam informar el passat mes de Juliol, el Consell de Govern de la UAB va aprovar la creació del Centre de Recerca i Estudis pel Desenvolupament Organitzacional, integrant investigadors dels Departaments de Pedagogia Aplicada, Economia i Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal.
El grup de recerca EDO (Equip de Desenvolupament Organitzatiu), reconegut com a grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya (2017SGR00318), ha quedat també integrat dins del CRiEDO. En aquest sentit, els investigadors de la UAB vinculats al grup de recerca EDO ara formen part del CRiEDO, mentre que els investigadors pertanyents a les altres universitats catalanes segueixen mantenint la seva recerca vinculada als departaments de les seves respectives universitats. 
Amb aquesta integració, s’han produït alguns canvis en els mitjans de comunicació i difusió del Grup EDO. En aquest sentit, les xarxes socials, la web i la newsletter vinculada al grup són ara part de l’estratègia de comunicació del CRiEDO, motiu pel qual l’activitat del grup EDO estarà ara en els canals habituals, juntament amb la resta d’activitat dels membres del centre.
Per tant, els canals de comunicació del CRiEDO passen a ser:
Web: http://criedo.uab.cat

Per altra banda, trobaran informació sobre el Grup EDO a la web específica que s’ha creat per a presentar els principals objectius, línies de recerca, membres i activitats desenvolupades pels seus membres a: https://grupsderecerca.uab.cat/gedo 

Pel que fa a la informació del Laboratori de Prestació de Serveis EDO-SERVEIS, més enllà de l’apartat específic a la web del CRiEDO, també la trobaran a: https://sct.uab.cat/edoserveis/ca

Campus d'excel·lència internacional U A B