Participa en el qüestionari PBE Tools

18.6.2020
Projectes

Participa en la recerca sobre “Pràctiques educatives basades en l’evidència” del projecte PBE Tools.

Ets mestre d’Educació Infantil o Educació Primària? 

Des del projecte PBE-Tools volem conèixer la teva opinió sobre les pràctiques educatives basades en l’evidència. L’objectiu del qüestionari és aprofundir sobre quin ús es fan de les evidències els metres d’aquests nivells educatiuvs, tot coneixent quina és la seva percepció d’utilitat, com aquestes pràctiques milloren l’activitat docent, així com les possibilitats i limitacions d’aquesta metodologia de treball.

Pots contestar a l’enquesta fins l’1 de juliol a través del següents links:

Castellà: https://es.surveymonkey.com/r/8BT8WLJ

Català: https://es.surveymonkey.com/r/V29LDBD

El projecte "Pràctiques educatives basades en l'evidència (*PBE): disseny i validació d'estratègies per a la millora dels centres educatius" (PBE-Tools), finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat d'Espanya i coordinat desde la EDO-UAB,  té com a finalitat promoure i impulsar pràctiques educatives basades en evidències generant recursos perquè el professorat i els equips educatius puguin transferir i usar la investigació educativa per a la millora dels centres educatius no universitaris, des d'un plantejament col·laboratiu i de comunitats d'investigació. Les diferents activitats del projecte han permès la creació dels següents recursos:

Per a més informació sobre el projecte: http://pagines.uab.cat/pbe/ca

Campus d'excel·lència internacional U A B