Publicat nou llibre sobre l'aprenentatge organitzatiu

03.9.2020
Publicacions

Ja està disponible el llibre “Aprendizaje organizativo e informal en los centros educativos” fruit del projecte ICEDU.

El desenvolupament professional dels membres de qualsevol organització és fonamental per la seva millora i per al desenvolupament organitzatiu. Els centres educatius i els professionals de l'educació no constitueixen una excepció. Si considerem a l'organització que aprèn com aquella que és capaç de facilitar l'aprenentatge de tots els seus membres i contínuament es transforma a si mateixa, cal que ressaltem el valor de l'aprenentatge.

El desenvolupament de l'organització es basa, per tant, en el creixement de les persones i en la seva capacitat per incorporar noves formes de fer a la institució en la qual treballen. Per això, dos dels temes claus en l'estudi del desenvolupament professional docent han estat, precisament, el context en què aquest s'ha de promoure (per exemple, dins o fora de l'organització) i les activitats que faciliten un canvi real en el comportament de professorat (per exemple, xerrada amb col·legues, assistència a cursos, recerques a Internet; mentories, lectura de literatura especialitzada, etc.). Tenint en compte la importància de promoure l'aprenentatge al llarg de la vida, els processos d'aprenentatge informal al lloc de treball estan adquirint cada vegada més rellevància. 

En l'actualitat, aquests processos d'aprenentatge informal i social s'estan veient fortament potenciats per la introducció de la tecnologia, concretament, les xarxes socials en els contextos laborals. L'objectiu d'aquesta obra és oferir als directius i professorat de qualsevol àmbit i etapa educativa, i també a experts teòrics i pràctics, una breu introducció sobre la contribució dels processos d'aprenentatge organitzatiu i informal als processos de canvi i millora en els centres educatius, així com sobre l'ús d'eines i estratègies que poden facilitar aquests processos d'aprenentatge informal i social.

Aquest llibre és fruit del projecte ICEDU - Anàlisi dels processos d'aprenentatge organitzatiu i informal en els centres educatius. Validació de propostes tecnològiques per al desenvolupament institucional i professional docent, coordinat per Joaquín Gairín i David Rodríguez-Gòmez, amb el finançament pel Ministeri d’Economia i Competitivitat en el marc del programa I+D+i. Els objectius principals del projecte, implementat entre els anys 2014 i 2017 van ser: analitzar els processos d'aprenentatge organitzatiu i informal i valorar la viabilitat de la utilització de les tecnologies relacionades amb les xarxes socials i les aplicacions mòbils per enfortir el treball col·laboratiu i institucional del professorat.

Per a més informació sobre el projecte: https://edo.uab.cat/content/icedu-an%C3%A0lisi-dels-processos-daprenentatge-organitzatiu-i-informal-en-els-centres-educatius

Per a accedir a la publicació: https://www.edicionespiramide.es/libro.php?id=6085107

Campus d'excel·lència internacional U A B