Presentació UrBIOfuture

26.10.2021
Conferències

Avui  Aleix Barrera-Corominas presenta el projecte UrBIOfuture a un Workshop organitzat per la UE.

El 26 d’octubre té lloc en format online el Workshop “Promoció de l’educació, formació i habilitats en la bioeconomia”, coordinat per Deloitte, Empírica, Fondazione Giacomo Brodolini i la Unió Europea, a través de la Direcció General de Recerca i Innovació. Aquesta jornada té com a objectiu consultar als principals experts en bioeconomia sobre la situació actual de formació en aquest àmbit i sobre les necessitats futures de formació i capacitats en bioeconomia a la Unió Europea, mentre es promou una xarxa de contactes entre els principals actors del sector.

Barrera-Corominas, com a co-coordinador del projecte UrBIOfuture, presenta els principals resultats obtinguts durant el desenvolupament del projecte sobre les lliçons apreses de les necessitats en formació i programes educatius en bioeconomia a Europa.

El projecte, liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a través del Grup EDO durant els anys 2019 i 2020, va tenir per objectiu portar a Europa a l'avantguarda del sector Bio identificant les necessitats i bretxes educatives en el sector Bio d'Europa, assenyalant oportunitats de carrera en recerca i involucrant a totes les parts interessades en un procés de co-creació que ofereix la “UrBIOFuture Experience" com a eina fonamental per atraure talent i brindar orientació professional. El projecte va ser finançat per BBI-JU en el marc del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea.

El nou projecte BIObec dona continuïtat a la tasca començada per UrBIOfuture. Aquest projecte, finançat en el marc del programa H2020, busca promoure la formació en bioeconomia fusionant la idea tradicional d'un centre de formació amb la d'un node de coneixement. El projecte establirà centres formatius de base biològica (BBEC per les sigles en anglès) de diversos nivells per actuar com a nodes de coneixement que disminueixin les bretxes entre institucions acadèmiques, estudiants, entitats d'innovació i els responsables de la formulació de polítiques. Així mateix, s'espera que els BBEC siguin prou flexibles per respondre a les necessitats actuals i futures de la indústria i de l'ecosistema circumdant local, regional i nacional.

Web Urbiofuture: https://www.urbiofuture.eu/ 

Web BIObec: https://biobec.eu/

Campus d'excel·lència internacional U A B