Pràctiques educatives basades en evidències

19.2.2021
Publicacions

Ja està disponible el nou llibre “Prácticas educativas basadas en evidencias. Reflexiones, estrategias y buenas prácticas”.

Aquest llibre, editat per Joaquín Gairín i Georgeta Ion, recopila el coneixement existent en el nostre context sobre la proposta de millora basada a fonamentar les pràctiques educatives en evidències. Recull resultats d'investigacions i aportacions teòriques internacionals i nacionals, que donen suport a les reflexions que es fan. També, i buscant promoure i impulsar aquest plantejament poc conegut i desenvolupat a Espanya, proposa estratègies i instruments per fer-ho, així com bones pràctiques, identificades en els centres educatius que el practiquen; tractant de donar suport així la seva implantació i desenvolupament en altres institucions educatives.

Promoure i impulsar el canvi i la millora de l'educació és una tasca permanent que no sempre va acompanyada de l'èxit desitjat. I és que són múltiples els factors i circumstàncies que influeixen, i variades les alternatives d'intervenció que dificulten, més que afavoreixen, una visió comuna i mantinguda sobre el canvi.

En aquest sentit, La Pràctica Educativa Basada en Evidències (PBE) es pot considerar com un plantejament educatiu que comparteix el professorat a l'hora de dissenyar i desenvolupar la seva pràctica docent, aportant la seva experiència i recolzant-la en la reflexió i en una major fonamentació de la seva activitat. Els seus plantejaments i desenvolupaments inclouen estratègies i procediments d'intervenció que es vinculen a la pràctica reflexiva i intenten superar-la, donar-li suport amb dades d'investigació internes o externes, i aconseguir una sostenibilitat de les actuacions educatives més reeixides.

Aquesta publicació ha estat possible en el marc del projecte PBE-Tools (ref. EDU2017-88711-R), la finalitat del qual ha estat promoure i impulsar pràctiques educatives basades en evidències generant recursos perquè el professorat i els equips educatius puguin transferir i usar la investigació educativa per a la millora dels centres educatius no universitaris, des d'un plantejament col·laboratiu i de comunitats d'investigació. Entre els seus objectius trobàvem: (1) analitzar les pràctiques actuals de transferència i utilització de la investigació educativa en la pràctica dels centres educatius i (2) dissenyar, validar i implementar estratègies i recursos per a la utilització efectiva de la recerca a la pràctica educativa.

La línia iniciada amb el projecte PBE-Tools continua oberta a través del projecte ‘EIPSI - Pràctica informada en l'evidència per a l'inclusió escolar’ finançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea (ref. 2020-1-ES01-KA201-082328). EIPSI té com a objectiu dissenyar, crear prototips i provar solucions innovadores per a professorat i altres professionals de l’educació, com a consellers educatius, inspectors, administradors públics i/o delegats, per a millorar l'equitat i inclusió dels estudiants mitjançant l'ús de pràctiques basades en evidència.

Més informació sobre PBE Tools aquí.

Més informació sobre EIPSI aquí.

Document complet aquí.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B