Postgrau en Competència Digital

10.3.2022
Formació

El dia 11 de març tindrà lloc la primera sessió del mòdul 3 del Postgrau en Competència Digital Docent.

Demà es realitzarà, a les instal·lacions del CRiEDO, la tercera sessió presencial del Postgrau en Competència Digital Docent. En aquesta ocasió, la sessió serà coordinada per la professora Cristina Mercader, que presentarà el contingut vinculat al Mòdul 3, titulat Disseny Universal d'Entorns d'Aprenentatge. Entre els temes que s'han de tractar durant aquest mòdul s'inclouen els següents: tendències metodològiques en entorns digitals; aula invertida i Aprenentatge ubic; selecció i avaluació de recursos digitals per al disseny dentorns densenyament i aprenentatge; i comunicació i col·laboració utilitzant tecnologies digitals.

El Postgrau en Competència Digital Docent dóna resposta a les necessitats formatives de docents no universitaris que volen complir amb els requisits marcats al document "Competència digital docent del professorat de Catalunya", elaborat pel Departament d'Ensenyament, el Departament d'Empresa i Ocupació i el Departament d'Economia i Coneixement el 2018 amb l'objectiu d'oferir un marc per propiciar l'assoliment de les competències digitals (Decrets 119/2015 i 187/2015). També ha de permetre acreditar el seu perfil professional a "Competència Digital Docent".

Objectius:

  • Analitzar críticament el paper de les tecnologies digitals en el context educatiu actual
  • Promoure el canvi personal en coneixements, competències, actituds i habilitats quant a la integració de les tecnologies digitals al centre educatiu, des d'un punt de vista organitzatiu i didàctic
  • Dissenyar entorns universals daprenentatge incorporant les tecnologies digitals

Actualment està obert el període de preinscripció al programa. Si estàs interessat, sol·licita la teva admissió al següent aquí.

Campus d'excel·lència internacional U A B