Patricia Olmos Professora Agregada Permanent

03.11.2020
Altres

La Dra. Patricia Olmos nova Professora Agregada Permanent de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El passat mes d’octubre de 2020, la Dra. Patricia Olmos, va defensar i obtenir en concurs públic la plaça de Professora Agregada Permanent al Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. El tribunal va quedar configurat per la Dra. Carme Armengol (Professora Titular de la UAB) com a presidenta, la Dra. Mercè Junyent (Professora Titular de la UAB) com a secretaria i la Dra. Isabel del Arco (Professora Titular de la UdL) com a vocal. La plaça guanyada per la Dra. Patricia Olmos està adscrita a l’àrea de coneixement de Didàctica i Organització Escolar (perfil docent: Orientació Escolar; i perfil investigador: acció tutorial i personalització d'itineraris d'èxit: abandonament prematur de joves en risc d'exclusió.).

La Patricia Olmos es doctora per la UAB en “Qualitat i Processos d’Innovació Educativa”, Màster en Formació de Formadors i Llicenciada en Pedagogia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Professora del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB. Les seves línies de recerca es centren en inclusió educativa, social i laboral, col·lectius en situació de vulnerabilitat, formació professional inicial, joves i fracàs escolar, diversitat, acció tutorial, orientació i formació per a la millora de l’empleabilitat i les competències bàsiques.

Campus d'excel·lència internacional U A B